مجموعه چند منظوره ورزشی تفریحی بوشهر
عنوان پروژه مجموعه چند منظوره ورزشی تفریحی بوشهر
کارفرما اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
موضوع - کاربری ورزشی
تاریخ

۱۳۹۶

متراژ (مترمربع)

۵۲۰۰

مکان پروژه بوشهر