طراحی داخلی و تجهیز مبلمان مهمانسرا
عنوان پروژه طراحی داخلی و تجهیز مهمانسرای شهید رجایی
کارفرما اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
موضوع - کاربری اداری
تاریخ ۱۳۹۴
متراژ (مترمربع)

۳۶۰۰

مکان پروژه بندر شهید رجایی