مرمت و احیاء ساختمان شهید نوری راه آهن
عنوان پروژه مرمت و احیاء ساختمان شهید نوری راه آهن
کارفرما شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
موضوع - کاربری مرمت و احیاء
تاریخ

۱۳۹۶

متراژ (مترمربع)

۸۲۰۰

مکان پروژه تهران
   
 
 
پروژه های مرتبط