مارینا بوشهر
عنوان پروژه مارینا بوشهر
کارفرما اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
موضوع - کاربری مجموعه اقامتی تجاری و پایانه مسافربری و مارینا
تاریخ

١٣٩٦

متراژ (مترمربع)

٦٠٠٣٠٠

مکان پروژه بوشهر
   
 
 


Larg Photo